statistiche web gratis
majid motionkade created a new article
28 w

سیستم مورد نیاز پریمیر | #edit

سیستم مورد نیاز پریمیر

سیستم مورد نیاز پریمیر

اگر به حوزه سینمای دیجیتال و به خصوص تدوین ویدئو یا این حرفه علاقه دارید، قطعا پریمیر یکی از برنامه هایی است که مدام درگیر آن هستید. پریمیر به یک سیستم پیاده ساز